Tin học lớp 6
Best value
0
Cách trèn thêm biểu đồ vào bài giảng elearning bằng phần mềm avina authoring tool
0

Cách trèn thêm bảng, biểu đồ, đồ thị vào bài giảng elearning bằng phần mềm avina authoring tool Đôi lúc bài giảng elearning của bạn cần có biểu đồ minh họa ...

Best value
0
Chèn đối tượng multimedia vào bài giảng elearning bằng phần mềm avina authoring
0

Chèn đối tượng multimedia vào bài giảng elearning bằng phần mềm avina authoring Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn trèn các đối tượng như ảnh flash, ...

Tải app thành công

ĐàoNguyễnMạnh.Com
Logo
Reset Password