Khóa học powerpoint

Các khóa học trình chiếu, sử dụng phần mềm powerpoint

Best value
0
Chèn đối tượng multimedia vào bài giảng elearning bằng phần mềm avina authoring
0

Chèn đối tượng multimedia vào bài giảng elearning bằng phần mềm avina authoring Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn trèn các đối tượng như ảnh flash, ...

Tải app thành công

ĐàoNguyễnMạnh.Com
Logo
Reset Password